Pomoć

Bok Svima! Na ovoj stranici pomoći možete saznati sve informacije o korištenju programa HPO RegOnline.
Program predstavlja kartoteku osnovnih podataka, sportskih informacija i životopisa sportaša. Kartoni registriranih sportaša mogu se pretraživati, pregledavati i mijenjati.

Prijava

Program HPO RegOnline radi isključivo s autoriziranim korisnicima na principu korisničkog imena i lozinke.
Svaki sportski savez dobiva korisničko ime i privremenu lozinku pomoću koje se prijavljuje u program.

Korisničko ime i lozinku možete zatražiti u HRVATSKOM PARAOLIMPIJSKOM ODBORU:
Adresa: Zinke Kunc 3a, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 60 44 333
Faks: 01/ 604 33 13
e-mail: hssi@zg.t-com.hr

Kad ste dobili korisničko ime i lozinku, prijaviti se možete ovdje ili klikom na link Prijava kao na slici:

Na stranici za prijavu u odgovarajuća polja trebate upisati dobiveno korisničko ime i lozinku. Dok budete unosili lozinku, umjesto slova koja unosite na tipkovnici, radi tajnosti lozinke, na ekranu će se ispisivati samo “maskirani” znakovi. No, Vi samo unesite točno svoju lozinku i program će ju znati pročitati. Kad su korisničko ime i lozinka unešeni treba pritisnuti komandu Prijavi se, kao na slici:

Promjena lozinke

Nakon prijave u program možete promijeniti Vašu korisničku lozinku. Preporučujemo Vam da nakon što se prvi put prijavite u program to i učinite.

Za promjenu lozinke trebate kliknuti link Promijeni lozinku kao na slici:

Na stranici za promjenu lozinke trebate unijeti jednom staru lozinku i dvaput novu u za to predviđena polja, te kliknuti komandu Promijeni lozinku, kao na slici:

Nova lozinka sad postaje službena lozinka kojom se prijavljujete u program (zajedno sa istim korisničkim imenom koje ste dobili od Hrvatskog paraolimpijskog odbora).

U slučaju bilo kakvih problema s lozinkom, javite se Hrvatskom paraolimpijskom odboru.

Registracija novog sportaša

Nakon prijave u program možete registrirati nove sportaše. Postupak registracije pokreće se klikom na komandu Registriraj novog sportaša koji se nalazi na stranici za pretragu (ovamo se uvijek može doći klikom na link Pretraga), kao na slici:

U predviđena polja potrebno je zatim upisati prezime i ime sportaša, te kliknuti komandu Nastavak kao na slici:

Na stranici za unos osobnih podataka o sportašu potrebno je u za to predviđena polja unijeti sve potrebne podatke. Postoji pet različitih tipova polja za unos:

 1. Padajući izbornik – potrebno je kliknuti na polje za unos i nakon otvaranja izbornika odabrati jednu od ponuđenih opcija.
 2. Tekstualno polje – u polje ovog tipa proizvoljno se upisuje tekst pomoću tipkovnice
 3. “RadioButton” izbornik – ovdje se izbor vrši klikom miša na jednu od ponuđenih opcija (kružića, radiobuttona)
 4. Kalendar – u ovo polje moguće je datum upisati preko tipkovnice (u ispravnom datumskom formatu) ili ga odabrati preko kalendarske kontrole
 5. Polja za odabir dokumenta

Dodavanje dokumenata – slike i putovnice

Za dodavanje bilo kojeg dokumenta (slike ili putovnice) prvo je potrebno kliknuti komandu Browse… i zatim odabrati pripremljeni digitalni dokumet spremljen na Vašem računalu. Slika može biti datoteka nekog od sljedećih tipova:

 • .jpg (.jpeg)
 • .png
 • .gif

Putovnica osim ovih formata može biti i .pdf dokument do 1MB veličine.

Postupak dodavanja dokumenta u osobne podatke sportaša završava se klikom komande Priloži. Na slici je obilježen redoslijed komandi za dodavanje dokumenta:

Završetak registracije

Registracija se završava klikom na komandu Spremi, kao na slici:

Završetkom registracije kreiran je profil sportaša na kojem možete vidjeti sve njegove osobne podatke.

Profil sportaša – osobni podaci

Na stranicu profila sportaša – osobne podatke – dolazi se nakon registracije novog sportaša ili nakon odabira sa stranice pretrage. Osobni podaci uvijek se mogu izmijeniti klikom na komandu Uredi osobne podatke nakon čega odlazite na stranicu za izmjenu korisničkih podataka (to je ista stranica na kojoj ste podatke i prvi put upisali-registrirali).

Na stranici profila sportaša nalaze se i komande za dodavanje sportskih informacija i podataka o životopisu, te komanda za eksportiranje profila u Excel.

Ovdje se također nalaze komande za brisanje slike sportaša i brisanje cijelog korisničkog računa.

Sportske informacije

Na ovoj stranici nalaze se sportske informacije sportaša. Za dodavanje nove sportske informacije potrebno je odabrati redom:

 • Sport
 • Disciplinu
 • Klasifikaciju
 • Status

te kliknuti komandu Dodaj, nakon čega se nova informacija pojavljuje se u tablici sportskih informacija ispod, kao na slici:

Sportsku informaciju moguće je obrisati iz tablice klikom na komandu Briši (crveni križić) u njezinom retku tablice.

Sa stranice sportskih informacija moguće se vratiti na profil sportaša ili na stranicu pretrage, klikom na odgovarajuću komandu.

Životopis

Na stranici životopisa moguće je dodati još neke dodatne informacije o sportašu. Svaku izmjenu potrebno je potvrditi klikom na komandu Spremi.

Pretraga

Nakon prijave u program, nalazite se na stranici pretrage. Na stranici se neće prikazati niti jedan sportaš dok ne kliknete komandu Traži. Tada se u donjem dijelu stranice u tablici prikazuju sportaši registrirani u programu, kao na slici:

Ako želite među rezultatima pretrage prikazati samo određene sportaše, tada za to imate ponuđeno nekoliko kriterija u gornjem dijelu stranice:

 • Sportski savez
 • Osobni identifikacijski broj (OIBS)
 • Broj putovnice
 • Prezime
 • Ime
 • Spol
 • Sport
 • Godište

Princip korištenja ovih kriterija (filtera) je veoma jednostavan. Na primjer: želite li da se u rezultatima pretrage prikazuju samo sportaši koji se bave atletikom, onda ćete pod kroterijem Sport odabrati opciju Atletika i pritisnuti ponovno komandu Traži.

Kriterije pretrage možete i kombinirati. Na primjer: Ako treba pronaći sve atletičarke starije od 80-og godišta, tada ćete pod Sport odabrati Atletika, pod Spol odabrati Ženski, a u izborniku Godište – do odabrati 1980 i kliknuti komandu Traži.

Kad je traženi sportaš pronađen do njegovog sportskog profila možete doći klikom na bilo koji podatak u njegovom retku u tablici rezultata.

Prikazani rezultati pretrage mogu se eksportirati u Excel pomoću komande Eksportiraj rezultate pretrage.

Kad želite sve kriterije (filtere) vratiti na početno stanje, kliknite komandu Poništi.